HSV Sport en Genoegen,  Lijsterbesstraat 20, 4542 CE Hoek, Nederland  Kamer van Koophandel 40302172  E-mail ledenadministratie AT hsvsportengenoegen.nl Ontwerp © 2023            Blue Top Hat Webdesign © 2023 HSV Sport en Genoegen Leden Info Nieuws 2023 Bestuur Contact Home UPDATED Saturday 24-06-2023 18:17 Disclaimer Privacyverklaring Web site info check bijgewerkt op 25-06-2023 UPDATED zaterdag 24-06-2023 18:39


Op de Hoekse Kreken

mag EN kan men alleen vissen

met een geldige visvergunning van

HSV Sport en Genoegen Hoek.
HSV Sport en Genoegen Hoek

is geen lid van Sportvisserij Nederland.

De Vispas van Sportvisserij Nederland

is ongeldig op de Hoekse kreken


UPDATED dinsdag 14-12-2021 19:21 UPDATED  31-05-2020 18:24 © 2020 HSV Sport en Genoegen Visvergunningen 2023 HSV Sport en Genoegen Hoek


        Lidmaatschap Contributie 2023

        Jaarlidmaatschap

Senior  (volwassenen)              

Echtpaar (per persoon)             

Senior 65+            

Jeugdleden vanaf 12 tót 16 jaar         

    Jeugd tot en met 11 jaar mag met één hengel

zonder vergunning vissen !


   Nieuwe Leden die in 2022 geen lid waren

betalen Inschrijfgeld:

Senior  (vanaf 16 jaar tot 70 jaar)     

Echtpaar (per persoon)            

Jeugdlid van 16 wordt senior lid

Jeugdleden 12 tot 16 jaar           

Senior ouder dan 70+                                 

Opgeven on line zie Aanmeld Formulier Jaarvergunning


          Weekvergunning 2023

Er is ook een weekvergunning verkrijgbaar, hiermee kan

men 7 dagen (1 week) lang op beide kreken vissen.

Senior  (volwassenen)                        Jaarvergunning en/of Weekvergunning

          Begin 2023 stoppen Thijs en Yentel met de

exploitatie van het Hotel Café

 dat maakt dat

 vergunningen niet meer verkrijgbaar bij:

          Hotel Café De Molenhoek

Noordstraat 7

4542 CC Hoek

website url: demolenhoek.nl


E-mail inlichtingen / vragen over visvergunningen:

                             ledenadministratie AT hsvsportengenoegen.nl

20,00  €uro

20,00  €uro

20,00  €uro

  7,50  €uro

  
10,00  €uro

10,00  €uro

geen inschrijfgeld

geen inschrijfgeld

geen inschrijfgeld

geen inschrijfgeld
 


10,00  €uro

Visvergunningen 2023 “De Molenhoek”, Markt Hoek


Formulier aanmelden Jaarvergunning 2023

Online Lid worden

Aanmelden Jaarvergunning 2023