HSV Sport en Genoegen,  Lijsterbesstraat 20, 4542 CE Hoek, Nederland  Kamer van Koophandel 40302172  E-mail ledenadministratie AT hsvsportengenoegen.nl Ontwerp © 2022            Blue Top Hat Webdesign © 2022 HSV Sport en Genoegen Leden Info Nieuws 2022 Bestuur Contact Home UPDATED dinsdag 14-12-2021 22:02 Disclaimer Privacyverklaring Web site info check bijgewerkt op 14-12-2021 UPDATED dinsdag 14-12-2021 19:21


Op de Hoekse Kreken

mag EN kan men alleen vissen

met een geldige visvergunning van

HSV Sport en Genoegen Hoek.HSV Sport en Genoegen Hoek

is geen lid van Sportvisserij Nederland.

De Vispas van Sportvisserij Nederland

is ongeldig op de Hoekse kreken


UPDATED dinsdag 14-12-2021 19:21 UPDATED  31-05-2020 18:24 © 2020 HSV Sport en Genoegen Visvergunningen 2022 HSV Sport en Genoegen Hoek


        Lidmaatschap Contributie 2022

        Jaarlidmaatschap

Senior  (volwassenen)              

Echtpaar (per persoon)             

Senior 65+            

Jeugdleden 11 tót 16 jaar         

      Jeugd tot 11 jaar mag met één hengel

zonder vergunning vissen !


   Nieuwe Leden die in 2021 geen lid waren

betalen Inschrijfgeld:

Senior  (vanaf 16 jaar tot 70 jaar)     

Echtpaar (per persoon)            

Jeugdlid van 16 wordt senior lid

Jeugdleden 11 tot 16 jaar           

Senior ouder dan 70+                                 

Opgeven on line zie Aanmeld Formulier Jaarvergunning


          Weekvergunning 2022

Er is ook een weekvergunning verkrijgbaar, hiermee kan

men 7 dagen (1 week) lang op beide kreken vissen.

Senior  (volwassenen)                        Jaarvergunning en/of Weekvergunning

          De actuele situatie en huidige omstandigheden

zoals bewegingsbeperkende maatregelen maken dat er

 geen vergunningen verkrijgbaar zijn bij:

          Hotel Café De Molenhoek

Noordstraat 7

4542 CC Hoek

website url: demolenhoek.nl


E-mail inlichtingen / vragen over visvergunningen:

                             ledenadministratie AT hsvsportengenoegen.nl

20,00  €uro

20,00  €uro

20,00  €uro

  7,50  €uro

  
10,00  €uro

10,00  €uro

geen inschrijfgeld

geen inschrijfgeld

geen inschrijfgeld

geen inschrijfgeld
 


10,00  €uro

Visvergunningen 2022 “De Molenhoek”, Markt Hoek


Formulier aanmelden Jaarvergunning 2022

Online Lid worden

Aanmelden Jaarvergunning 2022