HSV Sport en Genoegen,  Lijsterbesstraat 20, 4542 CE Hoek, Nederland  Kamer van Koophandel 40302172  Ontwerp ©E-mail ledenadministratie AT hsvsportengenoegen.nl Ontwerp © 2024 @M           Blue Top Hat Webdesign © 2024 HSV Sport en Genoegen Leden Info Nieuws 2024 Bestuur Contact Home UPDATED Saturday 03-02-2024 20:12 Disclaimer Privacyverklaring Web site info check bijgewerkt   04-02-2024 UPDATED zaterdag 03-02-2024  21:12 HSV Sport en Genoegen Hoek Privacyverklaring Moeras Orchis 1ste Kreek

Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken

   Website https://hsvsportengenoegen.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt

van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u zich aanmeldt voor het lidmaatschap:

- Voor- en achternaam; - Geslacht; - Geboortedatum; - Adresgegevens; - Telefoonnummer;

- E-mail adres; - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch; - Locatiegegevens; - Gegevens over uw activiteiten op onze website; - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk); - Lijst met contactgegevens van de klant via een app; - IP-adres; - Internetbrowser en apparaat type.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   De website https://hsvsportengenoegen.nl verwerkt alleen in het geval van het online aanmelden van een jongere als jeugdlid de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens volgens de Nederlandse Privacy wetgever (Autoriteit Persoonsgegevens en andere overheidsinstanties (die data verzamelen) zoals het CBS en CPB):

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar de website https://hsvsportengenoegen.nl en/of hengelvereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er per abuis gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@hsvsportengenoegen.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we de persoonsgegevens nodig hebben

   De website https://hsvsportengenoegen.nl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Om uw lidmaatschap te administreren en de Jaarvergunning volgens de wettelijke vereisten conform de Visserijwet bij u af te leveren;

- Het afhandelen van uw betaling;

- Website https://hsvsportengenoegen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze ledenadministratie en belastingaangifte.


Hoe lang we gegevens bewaren

   Website https://hsvsportengenoegen.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: zolang uw lidmaatschap geldig is plus 4 jaar en in geval van royement van het lidmaatschap minimaal 5 jaar na de datum waarop het royement is ingegaan.

Delen met anderen

   Website https://hsvsportengenoegen.nl verstrekt in principe nooit persoonsgegevens aan derden en alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting c.q. vraag van een bevoegde overheidsdienst en alleen met een gerechtvaardigde onderbouwde reden of officieel dwangbevel.

In kaart brengen website bezoek . . koekjes

   website https://hsvsportengenoegen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Volgens de Europese privacy wetgeving GDPR zijn de cookie-regels in 2019 herzien, regels waaraan onze website volledig aan voldoet, immers wij houden van vissen en geheel niet van fishing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ledenadministratie@hsvsportengenoegen.nl. Om er zeker van te zijn dat

   Bij een verzoek tot inzage van persoonsgegevens, willen wij er zeker van zijn dat dit verzoek door u gedaan is. Daarom vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy graag op de kopie van de identiteitskaart de pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Hengelsportvereniging Sport en Genoegen zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, binnen drie weken.

Beveiliging

   Hengelsportvereniging Sport en Genoegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur of via e-mail adres ledenadministratie@hsvsportengenoegen.nl. website https://hsvsportengenoegen.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens met beveiligingssoftware te beveiligen:

- Website https://hsvsportengenoegen.nl maakt gebruik van externe ssl-servers. De persoonsgegevens worden met encryptie versleuteld verzonden, dit geldt onder andere voor het online aanmeldformulier;

- Privacy gevoelige data staat alleen op een lokaal netwerkcomputer, met beveiligingssoftware, achter een firewall met state of the art beveiliging;

- Database met toegangsbeveiliging en beveiligd met AES / Triple-DES encryptie;

- DoD file shredder (5220-22).


Wijzigingen 

   De Hengelsportvereniging Sport en Genoegen Hoek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookie beleid. Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen door wetswijzigingen of veranderingen in ons verenigingsbeleid. Controleer daarom deze web pagina’s van tijd tot tijd of er wijzigingen in de privacyverklaring of de disclaimer zijn opgetreden.


Inwerkingtreding


Deze vernieuwde privacyverklaring is in werking getreden op 01 juli 2016, laatst herzien 10-03-2021.