UPDATED  dinsdag 05-01-2020 18:43 HSV Sport en Genoegen Hoek Leden Info Nieuws 2021 Bestuur Contact Home UPDATED  dinsdag 05-01-2020 18:43 Disclaimer Privacyverklaring Web site info check bijgewerkt op 05-01-2021 HSV Sport en Genoegen Hoek Disclaimer Vanaf Kreeksingel 1ste Kreek


Disclaimer / Aansprakelijkheid & Copyright


   De op deze website http://hsvsportengenoegen.nl getoonde informatie wordt door Hengelsportvereniging Sport en Genoegen met constante zorg en aandacht samengesteld.

De door Hengelsportvereniging Sport en Genoegen verstrekte informatie is mede ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan

kan niet worden ingestaan.


   De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere

aankondiging worden gewijzigd. Hengelsportvereniging Sport en Genoegen kan niet garanderen

dat de informatie compleet, actueel en / of accuraat is.

Hengelsportvereniging Sport en Genoegen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.


   De website http://hsvsportengenoegen.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Hengelsportvereniging Sport en Genoegen. Van de informatie die op deze website http://hsvsportengenoegen.nl wordt aangeboden mag alleen na voorafgaande schriftelijke

toestemming van Hengelsportvereniging Sport en Genoegen gebruik worden gemaakt.


   Sommige (hyper)links op deze website http://hsvsportengenoegen.nl leiden naar websites buiten

het domein hsvsportengenoegen.nl, welke geen eigendom van Hengelsportvereniging Sport en Genoegen zijn. Deze (hyper)links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Hengelsportvereniging Sport en Genoegen.


   Hengelsportvereniging Sport en Genoegen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Hengelsportvereniging Sport en Genoegen worden onderhouden en waar in sommige gevallen naar wordt verwezen.Copyright

 

   De website http://hsvsportengenoegen.nl heeft bijna alle gepubliceerd materiaal (tekst, foto’s, logo’s, kaarten, e.d.) - de openbare toegankelijke website informatie - verkregen merendeels uit eigen bron. Daar waar externe bronnen zijn gebruikt zijn dat veelal open source bronnen, zoals een andere hengelvereniging, Rijkswaterstaat en andere publiek toegankelijke bronnen van de overheid zoals Waterschap en gemeente. Op alle informatie van deze website berust het eigendom (copyright) bij verschillende eigenaren zoals de websiteontwikkelaar en alle individuele genoemde eigenaren zoals

de hengelvereniging, dit geldt voor alle geschreven informatie en foto’s. Het copyright gebruik voor de website is verstrekt door fotografen / eigenaren. Voor deze website / online publicatie is getracht alle rechthebbenden te benaderen en zijn - voor zover bij ons bekend - alle auteursrechten gerespecteerd.  

    Bij alle informatie die is gepubliceerd op de website http://hsvsportengenoegen.nl is getracht duidelijk en correct en volledig te zijn. Hoe zorgvuldig en correct men ook probeert te zijn het blijft mensenwerk. Indien men een fout of een omissie ontdekt mag men dit melden, zodat wij dit eventueel kunnen corrigeren en/of aanpassen.


    Op geen enkele wijze aanvaarden wij - H.S.V. Sport en Genoegen Hoek - enige aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, die zou zijn ontstaan door gebruik van de website http://hsvsportengenoegen.nl of het vertrouwen op de informatie die op de website is gepubliceerd.

      Op deze website http://hsvsportengenoegen.nl rust auteursrecht, afbeeldingen, foto’s, informatie, teksten, links enzovoorts. Van deze website mag niets gereproduceerd worden in welke vorm dan

ook - zoals digitaal of schriftelijk - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hengelsportvereniging Sport en Genoegen Hoek.


Vragen of klachten?

Neem contact met ons op

 

Bekijk ook onze privacyverklaring.